Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Registr oznámení podle zákona 159/2006 
Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.


Podávání oznámení :

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen “zákon”), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

a) jiných vykonávaných činnostech,
b) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c) příjmech, darech a závazcích.


Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce. Vymezení, kdo je dle zákona veřejný funkcionář, je v § 2 zákona.

Oznámení se podávají pouze na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Nahlížení do registru :

Každý má právo nahlížet do registru oznámení, a to na základě písemné žádosti. Náležitosti jsou uvedeny v § 13 odst. 2 zákona.

Žádost lze podat:
a) osobně
b) elektronicky do elektronické podatelny (ou.drazenov@ceskasit.cz)
c) prostřenictvím provozovatele poštovních služeb

K nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě je nutno získat uživatelské jméno a přístupové heslo.
K tomu je nutné vyplnit žádost, která obsahuje:
a) jméno a příjmení žadatele
b) datum narození žadatele
c) místo trvalého pobytu žadatele


Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Vedení registru zabezpečují evidenční orgány (§ 14 zákona), v případě Obecního úřadu Draženov je to starosta  úřadu pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst.1 písm. p) a q) ).
01.06.2008

7. 8. 2020

Změna otevírací doby pošty Draženov

Informace - různéZobrazit více

5. 8. 2020

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Informace - různéZobrazit více

30. 7. - 15. 8. 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů

Úřední deskaZobrazit více

29. 7. 2020 - 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

14. 7. 2020 - 30. 7. 2021

Závěrečný účet DSO Svazku Domažlicko za rok 2019

Úřední deskaZobrazit více