Obec Draženov
Draženov

2014

ýroční zpráva o činnosti obce Draženov v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014

Obsah výroční zprávy se člení dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 SB. na tyto části :

a, počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí – v průběhu roku 2014 nebyla podána žádná žádost o informaci

b, počet podaných odvolání proti rozhodnutí – nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, neboť Obecní úřad Draženov nevydal rozhodnutí o neposkytnutí informace, o kterou žadatel žádal

c, opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení – v průběhu roku 2014 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí informace

d, výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence – průběhu roku 2014 nebyla poskytnuta žádná licence

e, počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – v průběhu roku 2014 nebyla podána na OÚ Draženov žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

f, další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – Obec Draženov zveřejňuje informace podle tohoto zákona
- na úřední desce – zde jsou zveřejňovány především informace, které mají aktuální charakter
- na podatelně OÚ Draženov – jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.
 

Tato zpráva byla zpracována za období roku 2014.


V Draženově dne : 16.2.2015

Ing. Štěpán Sladký
starosta obce v.r.

Obecní úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ČEZ Distribuce - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

​​430
obyvatel

​​451
metrů n. m

​​1325
rok vzniku

​​6,72 km2
rozlohy