Obec Draženov
Draženov

2009

 Rozpočet na rok 2009 - Obec Draženov 
                                                                              v tis. Kč


Příjmy : daňové příjmy :
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků   700,00
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výděleční činosti    140,00
Daň z příjmů fyz osob z kapitálových výnosů      50,00
Daň z příjmů právnických osob       1000,00
Daň z příjmů právnických osob za obec      0,00
Daň z přidané hodnoty    1150,00
Poplatky za komunální odpady    95,00
Poplatek ze psů     7,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství      1,00
Poplatek ze vstupného  1,50
Správní poplatek    0,50
Daň z nemovitosti     250,00
Součet za třídu 1    3395,00

nedaňové příjmy :
Lesní hospodářství - příjmy z prodeje dřeva  1,00
Pronájem honitby  1,20
Pronájem pohostinství  41,00
Pronájem plochy na reklamu  9,70
Pitná voda - vodné  70,00
Odpadní voda - stočné  130,00
Povolenky k chytání ryb na DobréVodě  3,30
Vstupné muzeum  0,20
Vstupné z kulturních akcí  10,00
Pronájem kulturního domu  20,00
Pronájem STL plynovodu  0,70
Pronájem pozemků  11,00
Zálohy na vodné, stočné a společnou el.energii  5,00
Pronájem bytů v čp. 42 a 125  297,20
Příjem za kovový odpad  11,00
Příjem za tříděný odpad  20,00
Pronájem PZ  0,50
služby obce  0,00
Pronájem neb.prostor-pošta  13,20
Příjmy z úroků  50,00
Součet za třídu 2 695,00

Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu  10,5
Součet za třídu 4 10,50


PŘÍJMY CELKEM : 4100,50
 

FINANCOVÁNÍ  400,00


CELKOVÉ ZDROJE VE VÝŠI - 4500,5 tis.Kč

 Výdaje :

Lesnictví - nákup sazenic, postřiků  10,00
Ostatní osobní výdaje  10,00
Benzin  2,00
Součet za třídu 1 22,00

Restaurace čp.9 pojištění  2,00
Restaurace čp. 9 revize  1,00
Restaurace čp. 9 - oprava střechy  500,00
Místní komunikace - zimní údržba  5,00
Místní komunikace - benzin  1,00
Dlažba na nádvoří u Podestátů  750,00
Dopravní obslužnost  25,00
Pitná voda - odměny  2,00
Pitná voda - materiál  2,00
Pitná voda - studená voda (od AGRIMY)  90,00
Pitná voda - opravy a udržování  10,00
Pitná voda - úpravna  500,00
Odpadní voda - mzdy  20,00
sociální pojištění  5,00
zdravotní pojištění  2,00
Elektrická energie  62,00
Rozbory odpadních vod  5,00
Kanalizace -opravy a udržování  10,00
Projekt ČOV  500,00
Součet za třídu 2 2492,00

příspěvek MŠ Luženice  0,00
příspěvek MŠ Domažlice  0,00
příspěvek ZŠ Domažlice  0,00
Místní knihovna -odměna  7,00
Sociální pojištění  1,20
Zdravotní pojištění  0,50
Nákup knih do knihovny 1,00
Muzeum - Špýchar - odměna  1,00
Muzeum - materiál  1,00
Muzeum - pojištění  0,30
Muzeum revize 0,20
Záležitosti kultury - odměny kronikáři  2,00
Kultura - služby (honoráře)  10,00
Kultura - pohoštění  10,00
Kultura - OSA  3,50
Kultura - dary (harmonikáři, kalendáře)  7,70
Členské přísp. DSO STŘED,  2,20
Místní rozhlas  3,50
Kulturní dům : mzdy 1 10,00
KD - materiál  10,00
Plyn  30,00
Elektrická nergie  16,00
Pojištění budovy  4,00
služby -revize  6,00
Příspěvek SK Draženov  10,00
výstavba sportovního hřiště  40,00
Bytový dům čp. 125 - splátka úroků z úvěru  130,00
BD - pojištění  5,00
BD - revize  2,00
Veřejné osvětlení - elektrická energie  73,00
VO - pojištění  3,55
VO - vánoční osvětlení  10,50
VO - opravy  10,00
STL plynovod - opravy a údržby  0,85
Odpady :Sběr a svoz nebezpečných odpadů  26,00
Sběr a svoz komunálních odpadů  200,00
Členský příspěvek Lazce  0,50
Sběr a svoz tříděného odpadu  46,00
Péče o veřejnou zeleň - odměnymzdy  5,00
VZ materiál  2,00
VZ - benzin  10,00
Součet za třídu 3 701,50

Požární ochrana - elektrická energie  20,00
Pohonné látky  2,00
Pojištění vozidel a budovy  3,10
Příspěvek pro SDH Draženov  10,00
Součet za třídu 5 35,1

Zastupitelstva obcí - odměny  320,00
Zdravotní pojištění  28,00
Tel. poplatky  16,00
Cestovné  2,00
Pohoštění  3,00
Činnost místní správy - platy zaměstnanců  240,00
Ostatní osobní výdaje  10,00
Sociální pojištění  63,00
Zdravotní pojištění  22,00
Zák. pojištění na trv. následky  1,20
Knihy a tisk  20,00
DHIM  10,00
Materiál  30,00
Plyn  4,00
Elektrická energie  50,00
Pohonné látky  1,00
Služby pošt - nákup známek  6,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací  20,00
Pojištění  11,00
Právní služby  0,00
Školení  4,00
Zpracování dat  30,00
Služby  35,00
Opravy a udržování  20,00
Cestovné  1,00
Pohoštění  0,30
Příspěvky neziskovým organizacím 1,00
Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 4,00
Příspěvek SMO PK  1,00
Za projednávání přestupků  ORJ 02 0,00
Nákup kolků  0,50
Vedení účtů - poplatky bance  7,90
Součet za třídu 6 961,90


Výdaje celkem 4212,5


FINANCOVÁNÍ - splátka úveru od ČS, a.s.  288,00


CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU VE VÝŠI - 4500,5 tis.Kč
Vyvěšeno : 1.12.2008

Sejmuto : 17.12.2008

 

Sch´áleno zastupiutelstvem obce dne 17.12.2008
Starosta obce :
Ing. Petr Selnar v.r.
 

Obecní úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

ČEZ Distribuce - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

​​430
obyvatel

​​451
metrů n. m

​​1325
rok vzniku

​​6,72 km2
rozlohy