Obec Draženov
Draženov

2008

 ROZPOČET NA ROK 2008 - OBEC DRAŽENOV
PŘÍJMY
v tis.Kč

Daňové příjmy : daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 700 
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 200 
daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu 35 
daň z příjmů právnických osob 800 
daň z přidané hodnoty 1200 
poplatky za komunální odpady 95 
poplatek ze psů 7 
poplatek za užívání veřejného prostranství 2 
poplatek ze vstupného 1 
správní poplatek 1 
daň z nemovitosti 320 
součet za třídu 1 3361

Nedaňové příjmy : Pronájem pozemků 11
Pronájem honitby 1,2
Pronájem pohostinství (čp. 9 a čp. 70) 58,4
Pitná voda - vodné 90
Pitná voda - stočné 126
Povolenky Dobrá Voda 4
Muzeum vstupné 0,2
Kultura vstupné harmonikáři, divadlo, Silvestr) 15
Kulturní dům pronájem 20
Byty pronájem + zálohy 306
Plynovod pronájem 0,7
Prodej železného šrotu 16
Tříděný odpad (za množství vytříděného odpadu sklo, papír, plast a železo) 20
Hasičská zbrojnice pronájem 0,5
Služby obce (relace v rozhlase) 0,5
Místní správa pronájem (pošta) 13,2
Úroky z účtů 40,6
součet za třídu 2, 3, 5 a 6 723,3
Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu 9,7
Příspěvek od ÚP 9 
součet za třídu 4 18,7
PŘÍJMY CELKEM 4 103,00

 

VÝDAJE
v tis.Kč
Lesnictví : materiál (sazenice, postřik) 10
odměny 10
benzin 1
součet za třídu 1


Restaurace : opravy a údržby (výměna oken, střechy) 500
pojištění budovy 2
Doprava : zimní údržba místních komunikací - odměna 2
zimní údržba místních komunikací - nafta 1
pokos krajnice k Dobré Vodě 2,5
investice - dokončení místní kounikace u nových rodinných domků 700 a zpomalovací zóny 100 810
dopravní obslužnost (příspěvek pro kraj na autobusy) 24,54
Pitná voda : odměny 2
materiál 5
studená voda od Agrimy Draženov a.s. 86
oprava a údržba ( výměna vodoměrů) 100
investice - zokruhování okolo nových rodinných domků 20
Odpadní voda, ČOV : odměny na Čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) 20
sociální pojištění ČOV 5
zdravotní pojištění ČOV 1,8
materiál 0,46
elektrická energie ČOV 56
rozbory odpadních vod ČOV 5
opravy a údržby (kanalizace, ČOV) 10
investice - projektová dokumentace kanalizace Agrima - ČOV 50
součet za třídu 2 


Školství : příspěvek MŠ Luženice 0
příspěvek MŠ Domažlice 0
příspěvek ZŠ Domažlice 0
Místní knihovna : odměna 5
nákup knih 2,5
Muzeum - špýchar : odměny 1
materiál 0,3
drobný hmotný investiční majetek 12
elektrická energie 1
Kulturní akce : odměny 5
služby (hudební, divadelní produkce) 15
pohoštění (občerstvení ochotníků, harmonikářů a členů kapel) 10
dary (ceny pro účastníky setkání harmonikářů) 5
členský příspěvek svazek obcí Domažlicko 0,8
Kulturní dům : odměny 10
materiál 5
zemní plyn 31
elektrická energie 15
pojištění budovy 4
Tělovýchova : příspěvek pro SK Draženov 10
investice (dokončení hřiště v Závorách) 40
Bytové hospodářství : společná elektřina 1,8
úrok z úvěru 137,6
Územní plánování : pořízení 100
Veřejné osvětlení : elektrická energie 38
oprava a údržba 10
investice - nový sloup směr OMV, dokončení u nových rod.domků 30
Odpady : Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35
Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz popelnic, uložení na skládku) 200
členský příspěvek svazek obcí LAZCE 0,41
Sběr a svoz vytříděného odpadu (plast, sklo a papír) 45
Veřejná zeleň : materiál 2,6
benzin 3,99
součet za třídu 3 

Hasiči : elektrická energie 12
benzin 2
pojištění budovy a vozidel 3
příspěvek na činnost 10
nákup auta 300
součet za třídu 5 

Zastupitelstvo obce : odměny 311
telefonní poplatky 12
cestovné 3
pohoštění 3
Místní správa : odměny zaměstnanců 230
odměny 10
sociální pojištění 60
zdravotní pojištění 21
zákonné pojištění na trvalé následky 1
knihy, tisk 14
drobný hmotný investiční majetek 10
materiál 10
zemní plyn 3
elektrická energie 45
pohonné látky 2
služby pošt - poštovné 5,1
služby - poplatek za telefon, internet, home banking 25
služby peněžních ústavů (vedení účtů, pojištění budov) 20
školení 6
zpracování dat 12
ostatní služby 16,7
oprava a údržba 20
cestovné 3
příspěvek pro zdravotně postižené ZO Draženov 1
příspěvek svazu měst a obcí Plzeňského kraje 0,4
kolky 1
příspěvek do vlastního sdruženého fondu 4
součet za třídu 6 

VÝDAJE CELKEM : 3677,5Financování :

Převod na termínovaný vklad 124
Splátka úvěru - ČS a.s. (výstavba obecních bytů) 301,5
součet za třídu 8 425,5


Schváleno zastupitelstvem obce na 13.zasedání dne 27.12.2007

 

Starosta obce :
Ing. Petr Selnar
 

Obecní úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ČEZ Distribuce - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

​​430
obyvatel

​​451
metrů n. m

​​1325
rok vzniku

​​6,72 km2
rozlohy