Obec Draženov
Draženov

2007

Daňové příjmy : daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 550
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 114
daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu 35
daň z příjmů právnických osob 650
daň z přidané hodnoty 1050
poplatky za komunální odpady 90
poplatek ze psů 7
poplatek za užívání veřejného prostranství 1
poplatek ze vstupného  1
správní poplatek 1
daň z nemovitosti  320
2819
Nedaňové příjmy :  Pronájem pozemků 4
Prodej dřeva 1
Pronájem honitby 1
Pronájem pohostinství (čp. 9 a čp. 70) 66
Pitná voda - vodné 90
Pitná voda - stočné 145
Povolenky Dobrá Voda 4
Muzeum vstupné 0,5
Kultura vstupné harmonikáři, divadlo, Silvestr) 15
Kulturní dům pronájem 20
Byty pronájem 113,3
Plynovod pronájem 0,7
Prodej železného šrotu 10
Tříděný odpad (za množství vytříděného odpadu sklo, papír, plast a železo) 20
Hasičská zbrojnice pronájem 1
Služby obce (relace v rozhlase) 0,3
Místní správa pronájem (pošta) 13,2
Úroky z účtů 21,18
526,18
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 9,22
Převod z krátkodobých prostředků )termínovaných účtu obce) 377
Čerpání úvěru od České spořitelny (na dostavbu bytovky) 2000 5731,4
VÝDAJE
Lesnictví : materiál (sazenice, postřik) 1
odměny 10
sociální pojištění 2,6
zdravotní pojištění 0,9
benzin 0,5
15
Restaurace : opravy a údržby (výměna oken, střechy) 600
pojištění budovy 2
Doprava : zimní údržba místních komunikací - odměna 3
zimní údržba místních komunikací - sociální pojištění 0,7
zimní údržba místních komunikací - zdravotní pojištění 0,3
zimní údržba místních komunikací - nafta 1,3
investice - dokončení místní kounikace u nových rodinných domků 1000 a zpomalovací zóny 100 1100
dopravní obslužnost (příspěvek pro kraj na autobusy) 24
Pitná voda : odměny 2
materiál  5
studená voda od Agrimy Draženov a.s. 75
oprava a údržba ( výměna vodoměrů) 100
investice - zokruhování okolo nových rodinných domků 20
Odpadní voda, ČOV : odměny na Čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) 20
sociální pojištění ČOV 5
zdravotní pojištění ČOV 2
materiál  1
elektrická energie ČOV 50
rozbory odpadních vod ČOV 5
opravy a údržby (kanalizace, ČOV) 10
investice - projektová dokumentace kanalizace Agrima - ČOV 50
2076,3
Školství : příspěvek MŠ Luženice 0
příspěvek MŠ Domažlice 0
příspěvek ZŠ Domažlice 0
Místní knihovna : odměna 5
nákup knih 2,5
Muzeum - špýchar : odměny 1
materiál 0,3
drobný hmotný investiční majetek - panely na vystavování 7
elektrická energie 1
Kulturní akce : odměny 5
sociální pojištění 0,5
zdravotní pojištění 0,2
služby (hudební, divadelní produkce) 15
pohoštění (občerstvení ochotníků, harmonikářů a členů kapel) 10
dary (ceny pro účastníky setkání harmonikářů) 5
členský příspěvek svazek obcí Domažlicko  0,8
Kulturní dům : odměny 10
materiál 5
zemní plyn 31
elektrická energie 18
pojištění budovy 4
služby (praní ubrusů) 5
Tělovýchova : příspěvek pro SK Draženov 10
investice (dokončení hřiště v Závorách) 60
Bytové hospodářství : investice - dostavba obecních bytů 2083,4
Veřejné osvětlení : elektrická energie 38
oprava a údržba 10
investice - nový sloup směr OMV, dokončení u nových rod.domků 70
Odpady : Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35
Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz popelnic, uložení na skládku) 165
členský příspěvek svazek obcí LAZCE  0,4
Sběr a svoz vytříděného odpadu Pplat, sklo a papír) 40
Veřejná zeleň : odměny 5
materiál 2
benzin 4
2649,1
Hasiči : elektrická energie 12
benzin 2
pojištění budovy a vozudel 3
příspěvek na činnost 10
27
Zastupitelstvo obce : odměny 311
telefonní poplatky 6
cestovné  2
pohoštění 3
Místní správa : odměny zaměstnanců 190
náhrada mzdy v nemoci 1
odměny 5,4
sociální pojištění 50
zdravotní pojištění 17
zákonné pojištění na trvalé následky 1
knihy, tisk 14
drobný hmotný investiční majetek 10
materiál 10
zemní plyn 3
elektrická energie 45
pohonné látky 2
služby pošt - poštovné 5,1
služby - poplatek za telefon, internet, home banking 25
služby peněžních ústavů (vedení účtů, pojištění budov) 20
školení 6
zpracování dat 10
ostatní služby 10
oprava a údržba 20
cestovné  1
věcné dary 2
příspěvek pro zdravotně postižené ZO Draženov 1
příspěvek svazu měst a obcí Plzeňského kraje 0,4
kolky 1
příspěvek do vlastního sdruženého fondu 4
775,9
Splátka úvěru : Českomoravská stavební spořitelna a.s. (plynofikace obce) 49,1
Česká spořitelna a.s. (výstvba obecních bytů) 139
188,1
5731,4

Obecní úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ČEZ Distribuce - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

​​430
obyvatel

​​451
metrů n. m

​​1325
rok vzniku

​​6,72 km2
rozlohy