Obec Draženov
Draženov

2006

Příjmy : daňové příjmy :                
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1111 570
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin. 1112 480
Daň z příjmů fyz osob j.n. 1119 0
Daň z příjmů právnických osob 1121 640
Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 140
Daň z přidané hodnoty 1211 900
Poplatky za komunální odpady 1337 90
Poplatek ze psů 1341 7
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 4
Poplatek ze vstupného 1344 2
Správní poplatek 1361 1
Daň z nemovitosti           1511   320
Součet za třídu 1 3154
nedaňové příjmy :                
Zemědělství - příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131 10
Lesní hospodářství - příjmy z prodeje dřeva 1032 2111 1
Pronájem honitby 1037 2131 1
Pronájem pohostinství 2140 2132 15,6
Pitná voda - vodné 2310 2111 95
Odpadní voda - stočné 2321 2111 130
Vstupné muzeum 3315 2111 1
Vstupné z kulturních akcí 3319 2111 5
Pronájem kulturního domu 3392 2132 20
Pronájem bytu v čp. 42 3612 2132 6,3
Příjem za tříděný odpad 3722 2329 20
Pronájem PZ 5512 2132 1
služby obce 6171 2111 2,7
Pronájem neb.prostor-pošta 6171 2132 14
Příjmy z úroků         6310 2124   15
Součet za třídu 2 337,6
Úvěr na 8 b.j. 8123 1960
Neinvestiční přijaté dotace ze SR       4112   5,4
Dotace na 8 b.j.   4213 1040
Součet za třídu 4 1045,4
Převod z krátkodobých prostředků     8115   621
PŘÍJMY   CELKEM :     7118,0

 

Výdaje : Lesnictví - nákup sazenic, postřiků     1031 5139   1,5
Ostatní osobní výdaje 1031 5021 10
Sociální pojištění 1031 5031 2,6
Zdravotní pojištění 1031 5032 0,9
Benzin 1031 5156 0
Součet za třídu 1 15
                   
Hospoda Oú - EE 2140 5154 13
Rekonstrukce Rychty 2140 6121 500
Zimní údržba komunikací odměna 2212 5021 3
ZÚ - soc.zab. 2212 5031 0,7
ZÚ - zdrav zab. 2212 5032 0,3
ZÚ - PHM 2212 5156 3
MK - zpomalovací zony 2212 6121 100
Dopravní obslužnost         2221 5193   40
Pitná voda - odměny 2310 5021 2
Pitná voda - materiál vodoměry 2310 5139 2
Pitná voda - studená voda (od AGRIMY) 2310 5151 90
Pitná voda - opravy a udržování 2310 5171 100
PD - zokruhování 2310 6121 5
Odpadní voda - mzdy 2321 5021 20
sociální pojištění 2321 5031 5
zdravotní pojištění 2321 5032 2
Materiál 2321 5139 1
Elektrická energie 2321 5154 45
Rozbory odpadních vod 2321 5169 5
Kanalizace -opravy a udržování 2321 5171 10
Rekonstrukce kanalizace (od trafa k ČOV) 2321 6121 200
PD kanalizace AGRIMA - ČOV 2321 6121 20
Součet za třídu 2 1167
                   
příspěvek MŠ Luženice 3111 5321 ORJ 44 17
příspěvek MŠ Domažlice 3111 5321 ORJ 02 15
příspěvek ZŠ         3113 5321 ORJ 02 115
Činnosti knihovnické - Odměna knihovníkovi 3314 5112 5
Nákup knih         3314 5136   2
Muzeum - Špýchar - mzdy 3315 5021 2
Muzeum - materiál 3315 5139 2
Muzeum - EE         3315 5154   1
Záležitosti kultury - odměny kronikáři  3319 5021 2
K - služby 3319 5169 10
K - pohoštění 3319 5175 5
K - dary 3319 5194 5
Členské přísp. DSO STŘED,        3319 5329   2
Kulturní dům :  mzdy 3392 5021 10
KD - materiál 3392 5139 5
Plyn 3392 5153 25
Elektrická nergie 3392 5154 15
Pojištění budovy 3392 5163 4
služby           3392 5169   10
Příspěvek TJ 3419 5222 10
výstavba sportovního hřiště        3419 6121   100
Výstavba obecních bytů       3612 6121   4316
Veřejné osvětlení - elektrická energie 3631 5154 35
VO - opravy         3631 5171   20
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 20
Komunální odpady - odměny 3722 5021 2
Sběr a svoz komunálních odpadů  3722 5169 165
Členský příspěvek LAZCE       3722 5329   0,4
Péče o veřejnou zeleň - mzdy 3745 5021 9,6
VZ materiál 3745 5139 3
VZ - benzin         3745 5156   2
Součet za třídu 3 4935

Výdaje : Požární ochrana - refundace mezd       5512 5019   1,7
tisk 5512 5136 0
Nákup DHIM 5512 5137 10
Elektrická energie 5512 5154 12
Pohonné látky 5512 5156 2
Pojištění vozidel a budovy 5512 5163 6
Cestovné           5512 5173   0,3
Součet za třídu 5 32
                   
Místní zastupitelské orgány - OON 6112 5023 300
Tel. poplatky 6112 5162 3
Cestovné 6112 5173 5
Pohoštění 6112 5175 2
Činnost místní správy - platy zaměstnanců 6171 5011 180
Ostatní osobní výdaje 6171 5021 20
Sociální pojištění 6171 5031 47
Zdravotní pojištění 6171 5032 16
Zák. pojištění na trv. následky 6171 5038 1
Knihy a tisk 6171 5136 10
DHIM 6171 5137 10
Materiál 6171 5139 20
Plyn 6171 5153 2
Elektrická energie 6171 5154 40
Pohonné látky 6171 5156 1
Služby pošt - nákup známek 6171 5161 4
Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5162 25
Služby pen. ústavů 6171 5163 20
Právní služby 6171 5166 2
Školení 6171 5167 5
Zpracování dat 6171 5168 10
Služby 6171 5169 30
Opravy a udržování 6171 5171 20
Cestovné 6171 5173 2
Pohoštění 6171 5175 1
Věcné dary 6171 5194 4,6
Příspěvky neziskovým organizacím 6171 5122 5
Příspěvek SMO PK 6171 5229 0,4
Za projednávání přestupků 6171 5321 5,0
Nákup kolků 6171 5361 1
Platby daní a poplatků 6171 5362 5
Příspěvek obce do vlastního fondu sdruženého 6171 5343 4
Součet za třídu 6 801
                   
Splátka úvěru od ČMSS         8124   168
Výdaje celkem 7118,0
Vyvěšeno : 28.11.2005
Sejmuto : 14.12.2005
Starosta obce :
Schváleno na   zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2005 Ing. Petr Selnar

Obecní úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ČEZ Distribuce - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

​​430
obyvatel

​​451
metrů n. m

​​1325
rok vzniku

​​6,72 km2
rozlohy