Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost D.CH.

Obecní  úřad Draženov, Draženov 70, 344 01 Domažlice

 

Č.spisu : EO-ZTP/1/2018

Č.j. : DRAZENOV/196/2018

Tel. 379 723 926

           

Veřejná vyhláška

o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Draženov oznamuje adresátovi :

  • Drahomíra Chocholatá, nar. 13.11.1954, trvale bytem Draženov 51, 344 01 Domažlice

že má možnost převzít si písemnosti :

č.j. DRAZENOV/196/2018 Rozhodnutí o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne 9.5.2018

adresované mu do vlastních rukou, a to v sídle Obecního úřadu v úřední hodiny :

pondělí  a středa 7.00 – 11.30 a 12.00 – 18.00 hodin

Adresát se vyzývá, aby si tuto písemnost vyzvedl.

Vzhledem k tomu, že Obecnímu úřadu Draženov není znám pobyt nebo sídlo, doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení

V Draženově dne : 9.5.2018

                                                                                  Starosta obce :

                                                                                  Ing. Štěpán Sladký

 

 

 

Vyvěšeno: 9. 5. 2018

Datum sejmutí: 25. 5. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět