Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Usnesení z 29.zasedání zastupitelstva ze dne 30.08.2017

USNESENÍ

Z 29.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.08.2017

 1/29/2017) Zastupitelstvo obce Draženov určuje ověřovatele zápisu  Františka Porazila a Pavla Vondraše  a zapisovatele zápisu Marii Pazderovou.

 

2/29/2017) Zastupitelstvo obce schvaluje  program zasedání :

1) Určení ověřovatelů zápisu a  zapisovatele

2) Schválení programu

3) Stanovení ceny za vodné a stočné

4) Nákup štěpkovače a kontejnerů

5) Nákup pozemku č.parcelní 1135/2 v k.ú. Draženov

6) Nátěr střechy na kulturním domě Draženov

7) Kniha „JARTOSLAV ŠPILAR – malíř Chodů“

8) Nabídka prezentace – Fryček

9) Byt č. 8/125 – výpověď

10) Rozpočtové opatření č. 8/2017

 

3/29/2017) Zastupitelstvo obce Draženov  schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu MŽP „Zdroje vody“ na realizaci průzkumného vrtu u Sádky.

 

4/29/2017) Zastupitelstvo obce Draženov  schvaluje pořízení varovného systému na funkčnost čerpadla a hranici vody ve vodojemu (3m).

 

5/29/2017) Zastupitelstvo obce Draženov  schvaluje objednávku firmě KONCEDO, s.r.o. Hradec Králové přípravu podkladů a administraci výběrového řízení a vyhotovení letáků, brožur a propagačního videa k projektu „Řízení odpadu v obci Draženov.

 

6/29/2017) Zastupitelstvo obce Draženov  schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemek parcelní číslo 1135/2 v k.ú. Draženov.

 

7/29/2017) Zastupitelstvo obce Draženov schvaluje provedení nátěru střechy na kulturním domě firmou Milan Soušek, malířství – lakýrnictví, Domažlice.

 

8/29/2017) Zastupitelstvo obce Draženov schvaluje nákup 40 kusů výtisků publikace „JAROSLA ŠPILAR – malíř Chodů“.

 

9/29/2017Zastupitelstvo obce Draženov bere na vědomí č. 8/2017:

Příjmy :                                           0,- Kč

Výdaje :                               333.640,- Kč

Financování :                    333.640,- Kč

 

Zapsala : Pazderová

Vyvěšeno: 5. 10. 2017

Datum sejmutí: 21. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět