Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Obecní úřad v Draženově

             Draženov 70, 344 01 Domažlice

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

 

o době  a  místě  konání  voleb do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

         Starosta obce Draženov podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a doplnění a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

oznamuje :

  1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční :

v pátek dne 20.října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu dne 21.října  2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování – kancelář obecního úřadu, Draženov čp. 70 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Draženově.
  2. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  3. Hlasovací lístky budou oprávněnému občanovi dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může oprávněný občan obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

                                                                                              Starosta obce :

                                                                                              Ing. Štěpán Sladký v.r.

Vyvěšeno: 27. 9. 2017

Datum sejmutí: 21. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět